logo

Sjukdomar
Dessa sjukdomar testar vi och vaccinerar
våra Sibirisk katter

   
Hem
Om oss
Kontakt
Våra katter
Planer
Kattungar
Om sibirisk katt
Nyheter
Vykort
Länkar
Blogg
Facebook
@starskyskatteri

Här tar vi ta först upp HCM, PKD, FeL och Fiv eftersom vi testar vår katter för det, kan det vara bra att veta vad det är.

Därefter kommer vi ta upp vilka sjukdomar vi vaccinerar våra katter emot.

HCM

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM), är den vanligaste hjärtsjukdomen hos katter. Sjukdomen finns även hos människan som orsakar förtjockade hjärtväggar hos den som får HCM. Sjukdomenmärks inte från födseln, utan den utvecklas under åren. En del katter dör av sjukdomen redan när de är unga men det förekommer att katten inte har symtomer upp i åldrarna. Undersökningen görs genom en ultraljudsundersökning . Ofta har katten inga symptom förrän katten dör av rytmrubbning eller av en blodpropp som oftast sätter sig i bakbenen eller av hjärtsvikt. Men en katt kan leva länge med HCM utan att ha besvär av sjukdomen. HCM är inte vanligt hos Sibirisk katt, men de flesta seriösa uppfödare kontrollerarar sina avelsdjur för HCM.

Cystnjurar - PKD

Polycystic kidney disease (PKD eller cystnjurar) får fler och större blåsor i njurarna som ökar i antal. Blåsorna tränger undan den normala njurvävnaden, så att njurarnas funktion blir alltmer nedsatt. Med tiden börjar katten må sämre, magrar eftersom den inte vill äta. Katten dricker också mer än vanligt. Man kan ge katten njurdiet för att underlätta för njurarna men det finns ingen bot för sjukdomen idag. PKD ör inte vanligt förekommande hos sibirisk katt.

Vi testar mot två virus.

FeLV

Som är kattens leukemivirus (FeLV-viruset). Viruset angriper kattens immunförsvar och kan orsaka tumörsjukdomar samt andra immunrelaterade sjukdomar. Det finns i tre olika varianter, den vanligaste är den som smittar från katt till katt. Smittan sker för det mesta genom saliv och bett. Viruset kan överleva upp till 48 timmar utanför kattens kropp men viruset dödas av de vanliga rengöringsmedel. När katten smittas kan den till att börja med få lindriga sjukdomssymptomer. Testning är effektivare för att hindra smittspridning.

FIV

FIV är ett virus som påverkar kattens immunförsvar det är ett liknande virusa som HIV hos människan. Viruset smittar genom bett och därför är hankatter oftare drabbade än honkatter. Okastrerade hanar hamnar ju oftare i rejäla slagsmål än honor gör. Viruset är mycket ovanligt i Sverige. I början kan katten få lindriga symtomer men det är inte alltid som man märker dessa symtomer. När sjukdomen sedan bryter ut visar det sig i form av ett nedsatt immunförsvar. Testning är effektivare för att hindra smittspridning.

Källa: PawAcademy - PawPeds

Dessa sjukdomar vaccinerar vi våra katter för:

Kattpest, Felint panleukopenivirus (FPV)

Kattpest orsakas av ett parvovirus med namnet felint panleukopenivirus (FPV). Viruset är besläktat med hundens parvovirus som även kan smitta katt. Vaccinet mot kattpest skyddar för det mesta katten även mot hundens parvovirus. Epidemier av kattpest kan brytet ut då och där det finnsi ovaccinerade katter. Kattes som får kattpest kan få väldigt varierande grader av sjukdomen. Vissa katter får inga symptom alls men kan ändå smitta. Men andra katter kan bli väldigt sjuka snabbt så att de dör inomnågra timmar! Sedan finns det förstås mellanting mellan dessa stadier. Katter som blir lite hängiga med feber i några dagar men sedan blir friska igen. Katten kan även bli sjuk med smärtor i magen samt hög feber och senare blir till kräkningar och ibland kraftig diarré. Katten blir då också uttorkad och dödligheten är hög.
Viruset smittar framför allt genom avföring. Vissa katter kan vara smittbärandeunder en längre tid. Tyvärr är viruset mycket tåligt och kan överleva i ett år. Katter kan alltså smittas genom både direktkontakt och genom att den vistas i en smittsam miljö. Det går ocjså att föra med sig viruset in i hemmet via kläder och skor så även en ensam innekatt måste vaccineras. Viruset är motståndskraftigt mot de flesta desinfektionsmedel i normal styrka därför måste man vara noga med att följa instruktionerna för det medel man använder för att det ska få effekt.

Kattsnuva

Vaccin mot kattsnuva ger skydd mot sjukdomar som orsakas av herpes- och calicivirus. Sjukdom orsakad av calicivirus är vanligare än sjukdom orsakad av herpesvirus.

Calicivirus Caliciviruset orsakar snuva med feber och klara flytningar från nos och ögon. Typiskt för calici är sår i munnen. Såren kan finnas var som helst inne i munnen och ibland även sår på läppar och nos. Detta gör att katten äter mindre och kan även dregla på grund av munsåren. Efter katten har blivit frisk kan den fortfarande vara smittbärare det kan vara ifrån ett par veckor upp till några år men viruset kan inte ligga latent. Viruset smittar genom direktkontakt och indirekt genom att den smittade katten nyser. Viruset kan sätta sig i omgivningen där det kan överleva i cirka 8-10. Rengöring av hemmet är viktigt för att minska virusmängden. Viktigt att vaccinera katten efterrsom vaccinet int ger hundraprocentigt skydd eftersom det finns många olika stammar av viruset. En vaccinerad katt brukar få mildare symptom på sjukdomen än en ovaccinerad katt.

Herpesvirus orsakar snuva med klara eller variga flytningar från nos och ögon. Ibland kan drabbade katter även få lunginflammation. Mellan 10-14 dagar så går snuvan över hos de flesta som drabbas men dödsfall förekommer. En del katter kan få så allvarliga skador i nosen av herpesviruset så att de får problem med kroniska bakterieinfektioner. En del katter kan även få sammanväxningar i tårkanale, somgör att katterna kan få ständigt rinnande ögon. Smitta sker genom direktkontakt men viruset kan överleva ett dygn. Viruset kan lagras in i nervvävnaden där den ligger latent somt kan göra att den sedan blossa upp igen och ge nya symptomer. Vaccinationen ger inte hundraprocentigt skydd och det kan göra att en vaccinerad katt ändå kan få herpessnuva men då brukar symptomen vara mildare.

Herpesvirus

Feline Herpes virius, detta virus orsakar snuva med klara eller variga flytningar från nos och ögon och ibland kan drabbade katter även få lunginflammation.Kattungar kan även få hornhinneskador av herpesviruset så det ärviktigt att hålla koll på ögonen på en herpessjuk kattunge. Efter cirka 10-14 dagar går snuvan över hos de flesta drabbade men dödsfall kan förekomma. En del katter kan få så pass allvarliga skador i nosen av herpesviruset att de får problem med kroniska bakterieinfektioner i nosen. En del kan även få sammanväxningar i tårkanalen som då leder till ständigt rinnande ögon eftersom dräneringen av tårvätska inte fungerar som den ska.
Smittan sker framför allt genom direktkontakt. Viruset kan dock överleva ett dygn utanför katten så till exempel fuktiga händer eller liknande kan sprida smittan vidare. Efter genomgången sjukdom kan viruset lagras in i nervvävnaden, där den ligger latent. Det kan sedan blossa upp igen och ge nya symptom, eller så kan katten börja utsöndra viruset igen utan att själv visa några symptom.

Vaccinationen ger inte hundraprocentigt skydd, så en vaccinerad katt kan ändå få herpessnuva, men symptomen brukar då vara mildare.

 

Källa: PawAcademy - PawPeds

Rasstandard

Färgpalett
Neva Masquerade utfärgning
Golden
EMS koder
Allergi
Kattår
Vikt

Sjukdomar/
testar vi våra katter och vaccinerar för

Sjukdomar/
vanliga sjukdomar som katt kan råka ut för
Sjukdomar/
Njurproblem

Sjukdomar/
Allergi hos katt
Kan katt och människor föra över sjukdomar till varandra?
Första hjälp
Veterinären
Sista stund
Sörja katt